Merke- og planleggingsdager

August 2018

23.

Foreldremøte

31.

Planleggingsdag

Oktober 2018

18.-19.

Planleggingsdager (Storsamling Kanvas)

9.

Møte i Samarbeidsutvalget

Desember 2018

3.

Julegrantenning (morgen)

13.

Luciamarkering med foreldre (morgen)

19.

Nissefest med barna

Januar 2019

2.

Planleggingsdag

17.

Lysfest med foreldre (ettermiddag)

Februar 2019

6.

Markering av Samefolkets dag

April 2019

10.

Påskefrokost med foreldre (morgen)

Mai 2019

8.

Dugnad

16.

Markering av 17. mai

31.

Planleggingsdag

Juni 2019

13.

Sommerfest med foreldre (ettermiddag)