Merke- og planleggingsdager

August 2019

27.

Foreldremøte

30.

Planleggingsdag

September 2019

18.

Møte i Samarbeidsutvalget

Oktober 2019

18.

Planleggingsdag

Desember 2019

2.

Julegrantenning (morgen)

13.

Luciamarkering med foreldre (morgen)

18.

Nissefest med barna

Januar 2020

2.-3.

Planleggingsdager

22.

Åpent hus for nye søkere fra kl. 17 - 18

23.

Lysfest med foreldre (ettermiddag)

Februar 2020

6.

Markering av Samefolkets dag

14.

Karneval

26.

Åpent hus for nye søkere fra kl. 17 - 18

April 2020

1.

Påskefrokost med foreldre (morgen)

Mai 2020

12.

Dugnad

15.

Markering av 17. mai

22.

Planleggingsdag

Juni 2020

11.

Sommerfest med foreldre (ettermiddag)