Merke- og planleggingsdager

August 2018

23.

Foreldremøte

31.

Planleggingsdag

Oktober 2018

9.

Møte i Samarbeidsutvalget

18.-19.

Planleggingsdager (Storsamling Kanvas)

Desember 2018

3.

Julegrantenning (morgen)

13.

Luciamarkering med foreldre (morgen)

19.

Nissefest med barna

Januar 2019

2.

Planleggingsdag

16.

Åpent hus for nye søkere fra kl. 17 - 18

17.

Lysfest med foreldre (ettermiddag)

Februar 2019

6.

Markering av Samefolkets dag

25.

Åpent hus for nye søkere fra kl. 17 - 18

April 2019

10.

Påskefrokost med foreldre (morgen)

Mai 2019

8.

Dugnad

16.

Markering av 17. mai

31.

Planleggingsdag

Juni 2019

13.

Sommerfest med foreldre (ettermiddag)