Merke- og planleggingsdager

September 2022

8.-9.

Planleggingsdag

27.

Foreldremøte

Oktober 2022

20.

Møte i Samarbeidsutvalget

Desember 2022

1.

Julegrantenning (morgen)

Januar 2023

2.

Planleggingsdager

Februar 2023

6.

Markering av Samefolkets dag

17.

Karneval

Mai 2023

19.

Planleggingsdag

Juni 2023

9.

Planleggingsdag