Den blå appelsin samlingsstund
Den blå appelsin våtrom
Kanvas-barnehage_DBA_3433_2017
Bygg_Den_blaa_appelsin_arkitektur_1_763x508

Ansvarsområder 2022/2023

Vi har to barnehagelærere som har ansvar for de yngste barna i barnehagen. De har erfaring og kunnskap om de aller minste og bruker denne til å gi barna en trygg, rolig og varm start på barnehagelivet.

En barnehagelærer har ansvar for språk. Det betyr at denne har ansvaret for kompetanseheving i personalet og språkutvikling for barna generelt. Vi ønsker at barna skal bade i språk. Gjennom samtaler, bøker, sanger, regler og praktiske gjøremål. Vi vet at språkutviklingen er viktig for mange andre deler av livet. Derfor har vi en barnehagelærer som har dette som sitt spesialområde og som sørger for at vi tilbyr et språkstimulerende miljø. Fra og med høsten 2017 følger vi «Språkløyper» for kompetanseheving av samtlige ansatte.

En barnehagelærer har ansvar for uterommet. I barnehagen er vi mye ute, det betyr at også uteområdet vårt er et pedagogisk rom og vi har derfor en barnehagelærer som har ansvar for dette. Det skal være gøy å være ute i Den blå appelsin!

En barnehagelærer har ansvar for lek. ​Lek er den aller viktigste aktiviteten i barnehagen vår! Vi ønsker å tilrettelegge for lek, gi alle barna gode lekeopplevelser og lekekompetanse. Det forutsetter aktive voksne som er gode rollemodeller og som har tilstrekkelig kunnskap om leken.